דף היסטוריה מוגבר

בהיסטוריה מוגבר קיימים שמונה נושאי בחירה המפורטים בהמשך. אך שימו לב! החל ממועד קיץ 2012 תלמידים אקסטרנים ונבחני משנה צריכים ללמוד שניים מתוכם (ולא שלושה כפי שהיה מקובל עד היום). עם זאת - התווסף חלק היסטריוגרפי חדש, שמשקלו 34 נק' כאשר בשנה"ל תשע"ד הנושא יהיה:  מלחמת יום הכיפורים: גורמים והשלכות על החברה הישראלית - המידע הרלוונטי לחלק החובה החדש בקישור המצורף.

תלמידים הלומדים במסגרת התיכון יכינו עבודה ביחידת הסדנה שמשקלה יחידה אחת וייבחנו על עוד שתיים מתוך שמונת הנושאים.

בחינות היסטוריה מוגבר מתקיימות רק במועד קיץ.

טופס הבחינה:
תלמידי תיכון הלומדים 5 יח"ל (שאחת היא יחידת עבודה) ניגשים לטופס 022209.
תלמידים בוגרים אינטרנים המשלימים מ-2 יח"ל ל5 יח"ל ניגשים לטופס 022303.
תלמידים אקסטרנים המשלימים מ-2 יח"ל ל-5 יח"ל ניגשים לטופס 24.

הערה: ההשלמה מ-2 יח"ל ל-5 יח"ל היא אותה בחינה בדיוק לבוגרים אינטרנים ואקסטרנים.

הנושאים:
1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948 - 1967. עד קיץ 2008 שני נושאים נפרדים מקיץ 2009 נושא אחד ומאוחד.
2. "מעיל תשבץ" - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים: נושא חדש מקיץ 2009
3. קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה
4. מלחמת העצמאות
5. אל מול עולם חדש - לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה: נושא חדש מקיץ 2008
6. תולדות ארה"ב
7. יפן המודרנית
8. סין המודרנית

הערה: לקראת קיץ תשס"ט, אוחדו הנושאים הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלה"ע השנייה והעליות בשנים 1948 - 1967 ונוסף נושא חדש - "מעיל תשבץ" - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים. כמו כן, נעשו עדכונים בתכניות הלימודים של מלחמת העצמאות, ארה"ב ויפן.

איזה חומרי לימוד זמינים יש על הנושא?
בנוגע לנושאים על ארצות האסלאם (נושאים 1+2) - יש להעזר בספרים שמשרד החינוך המליץ עליהם:

בנושא הראשון: במחתרות האסלאם פרשיות העפלה והגנה מאת חיים סעדון ויואל רפל. בגלוי ובסתר העליות הגדולות מארצות האסלאם (1967-1948) בעריכת חיים סעדון וכן המאמר "העלייה מארצות האסלאם" מאת ירון צור המצוי בספר העשור הראשון תש"ח-תשי"ח בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה (עמ' 82-57).

בנושא השני: מעיל תשבץ - מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים בעריכת מרים פרנקל.

ניתן להיעזר לנושא הראשון בתשובונים של האתר דעת המשיבים לשאלון 022209 - כאן

מומלץ גם לעיין במאמרו (בהמשכים) של ח' סעדון "מגמות היסוד ודפוסי העלייה 1967-1948: ארגון העליה" - כאן

על קהילת יהודי קרקוב יש להתבסס על ספרה פליציה קראי פנים רבות לגבורה - קהילת יהודי קרקוב בתקופת הכיבוש הנאצי.

הסיכום של ארי שטיינר - כאן

ניתן להיעזר גם בתשובונים של אתר דעת - ראה לעיל

תשובון 2006 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב) - כאן

תשובון 2007 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב) - כאן

תשובון 2008 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב ולנושא האמנסיפציה) - כאן

תשובון 2009 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב ולנושא האמנסיפציה) - כאן

תשובון 2010 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב ולנושא האמנסיפציה) - כאן

תשובון 2011 של יואל גבע (טוב גם לנושא ארה"ב ולנושא סין) - כאן

___________________________________________________

תשובון 2012 של יואל גבע - לנושאים ארה"ב, סין ומשפט אייכמן - כאן

תשובון 2013 של יואל גבע - לנושאים משפט אייכמן, גטו קרקוב וארה"ב - כאן

-----------------------------------------------------------------------------------------

כמו כן, ניתן להיעזר בסיכומים ובמצגות של תיכון דרור - כאן


על מלחמת העצמאות בנוסף לחומרי הרשמיים שפרסם מפמ"ר היסטוריה - ספריהם של יואב גלבר קוממיות ונכבה ישראל הפלסטינים ומדינות ערב 1948 מוטי גולני "ציון בציונות ומאיר פעיל עצמאות תש"ח-תש"ט ומאמרו של זאב צחור "החזון והחשבון: בן גוריון בין אידיאולוגיה לפוליטיקה" קיימים כמה סיכומים:

הסיכומים של תיכון דרור - כאן

הסיכומים של תיכון רבין - כאן

מאמר של מוטי גולני על הנהגת היישוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות - כאן

בנושא אל מול עולם חדש - לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה קיים הספר באותו השם בעריכת עמנואל אטקס. הספר הותאם במיוחד לתכנית הלימודים ובכך יש יתרון משמעותי. לקראת בגרות קיץ תשס"ח פורסם מיקוד קצר יחסית המזמין את התלמידים להתנסות בנושא החדש. עדכון: ערוץ ההיסטוריה קיבל סיכום המותאם למועד קיץ תשס"ח ואנו שמחים להעלותו.

הסיכום של חנה עשהאל - כאן

.
בנושא תולדות ארה"ב - יצא ספר חדש של יונינה פלורסהיים תולדות ארצות הברית - חזון, משברים וצמיחה. השינוי בספר הלימוד הביא גם לעדכונים מסויימים בתכנית הלימודים.

הסיכום המלא של ערוץ ההיסטוריה (ובו כמה שגיאות הגהה שנשתדל לתקן בהמשך) - כאן

חדש! סיכום ומעודכן לתכנית הלימודים של קיץ 2014 - כאן

בנושא תולדות יפן - קיים ספרו המצוין של בן עמי שילוני יפן המודרנית. יש לשים לב שלנושא נוסף מקיץ 2009 פרק העוסק בקשר בין יפן ליהודים. כמו כן קיימים סיכומים באינטרנט:

הסיכום של ערוץ ההיסטוריה פרק 6-1 - כאן

הסיכום של ערוץ ההיסטוריה - פרק 7 - כאן

הסיכום של ערוץ ההיסטוריה - פרקים 9-8 - כאן

חדש! סיכום ומעודכן לתכנית הלימודים של קיץ 2014 - כאן

על תולדות סין - יש להיעזר בספרו של אהרון שי ממלחמת האופיום עד יורשי מאו. כמו כן קיימים גם סיכומים באינטרנט:

הסיכומים של תיכון רבין - כאן

תשובון 2011 של יואל גבע - כאן

למידע נוסף הכולל פירוט ביבליוגראפי מלא של ספרי הלימוד בכל נושא - יש להיכנס לקישור של אתר מפמ"ר היסטוריה -
כאן